Naša firma je si vedomá skutočnosti, že každý potrebuje peniaze čím skôr, pokiaľ možno ihneď. Preto sme našu procedúru schvaľovania úveru, vypracovania potrebných dokumentov a zmlúv ako aj poskytnutia finančných prostriedkov maximálne zjednodušili.

Po poskytnutí základných informácií nasleduje predschválenie žiadosti. Toto trvá len niekoľko desiatok minút.

Potom Vás požiadame o doplňujúce informácie a žiadosť bude finálne schválená.

Po podpise zmlúv Vám prostriedky vyplatíme na ruku, prípadne na účet, pokiaľ to bude takto vyhovovať viac.